Fair Design in Nicaragua

Stedenband Groningen-San Carlos is een non-profitorganisatie die, namens de Gemeente Groningen, de samenwerkingsrelatie tussen de steden Groningen (Nederland) en San Carlos (Nicaragua) onderhoudt. Binnen de Stedenband vervul ik naast een bestuurlijke functie de portefeuille Fair Design:

Fair Design

Binnen het project Fair Design wordt de kennis van Groninger ontwerpers samengebracht met Sancarleense ambachten en materialen. De winst zit in het creëren van werkgelegenheid, het hergebruiken van afval en het kunnen betrekken van Groningse ondernemers bij ontwikkelingssamenwerking. Om een fair én duurzaam product te ontwerpen voor de lokale én westerse markt.

De afgelopen jaren zijn er vanuit Groningen ontwerpopdrachten gegeven aan Fundar, een organisatie die zich bezig houdt met het behoud en ontwikkelen van natuurgebieden. Afvalbeheer en -verwerking staan in hun projecten centraal, veelal gelinkt aan het behoud van culturele waarden van de inheemse bevolking. Binnen Fundar beheert een groep gepensioneerde vrouwen het afval en verwerkt dit tot nieuwe producten. Op die manier krijgen vrouwen die niet langer economisch actief zijn vanwege hun leeftijd de kans om trainingen te volgen en extra inkomsten te verwerven.

Door kritisch te zijn op de nieuwe producten die bij Fundar worden gemaakt en door goed te communiceren, hebben wij het niveau een behoorlijk stuk omhoog weten te schroeven, naar een lokaal goed verkoopbaar product in de vorm van papieren sieraden.
Voor de vrouwen creëren we werk, zekerheid en een sociale omgeving, dat in het totaal zorgt voor het verbeteren van hun levenstandaard.

Al onze projecten staat in het teken van kwaliteitsverbetering van de ambachtelijke producten die ter plaatse worden geproduceerd, waardoor we in de toekomst kunnen werken naar het niveau van de Westerse markt en daarmee mogelijkheden tot exportproducten creëren. We willen in de nabije toekomst optimaal gebruik gaan maken van aanwezige kennis in het land zelf. Wij zien geweldige kansen op het gebied van het delen van ambacht; er is veel talent aanwezig en we zien mogelijkheden in het uitwisselen van ervaring en kennis. Tevens blijven wij nieuwe opdrachten uitzetten bij lokale handwerkslieden en proberen we die zoveel mogelijk te koppelen aan ondernemers in Groningen.

Meer informatie is te vinden op de website van Stedenband Groningen – San Carlos