De Lokale Maakplaats

House of Design onderzoekt samen met De Holm in Den Andel en De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans en Werkplein Ability in Uithuizen de mogelijkheden van circulaire productieketens rondom enkele grondstoffen in Noord en Oost Groningen.

Nieuwe verdienmodellen
De landbouw- en visserijsector is nu voornamelijk gericht op de food & feed-markt. Door dit aan te vullen met een product-markt creëren we kansen voor nieuwe verdienmodellen. We onderzoeken de mogelijkheden van onder andere algen, zeewier, slib en chitosan, stro, olifantsgras, vlas en hennep.

Duurzame en circulaire ketens
Professionele ontwerpers verrichten materiaalonderzoek, kijken naar nieuwe toepassingen voor het gewas of materiaal en ontwerpen uniek vormgegeven producten. Rondom deze producten ontwikkelen we duurzame en circulaire productieketens die goed zijn voor de lokale economie, de mensen perspectief biedt op werk en de bodem gezond maakt.

Dit project is een vervolg op het project We gaan het meemaken.

Meer over dit project: De lokale Maakplaats

Meer over mijn onderzoek lees je hieronder:

MAAK KENNIS MET ONTWERPER SIMONE LARABI

Voor het project Lokale Maakplaats (LMP) werkt House of Design samen met enkele professionele ontwerpers. Zij verrichten materiaalonderzoek, kijken naar nieuwe technieken en toepassingen voor grondstoffen en ontwerpen uniek vormgegeven producten. 

Kun je jezelf als ontwerper kort introduceren?
Ik ben interieurarchitect en productontwerper met liefde voor duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik. Mijn ontwerpen zijn vaak toegespitst op de (natuurlijke) omgeving van een project, en vertellen dan ook een specifiek maatschappelijk verhaal. Door het (her)gebruik van duurzame en natuurlijke materialen krijgen oude tradities en ambachten nieuwe betekenis.

Welk materiaal ga je onderzoeken voor LMP?
Ik ben gekoppeld aan de Lokale Maakplaats in Bad-Nieuweschans. In de Oude Remise, wordt samengewerkt met de coöperatieve vereniging De Graanrepubliek 2.0. De kern van het project de Graanpubliek is diversiteit aan granen terugbrengen die worden gebruikt voor humane consumptie, het open en veelzijdige landschap herstellen en de mensen laten genieten van het Oldambt. De Oude Remise wordt een centrum met een mouterij, brouwerij, bakkerij, pastamakerij, vlokkenmakerij, een winkel en een proeflokaal. Om het duurzame karakter te benadrukken zie ik een mooie kans in het gebruik van het restproduct van deze biologisch granen, namelijk het stro.

Waarom heb je gekozen voor dat materiaal?
De landbouw- en visserijsector is nu voornamelijk gericht op de food & feed-markt. Door dit aan te vullen met een product-markt creëren we kansen voor nieuwe verdienmodellen. In de regio wordt nog veel graan verbouwd. Slechts een klein deel (de korrel) van het gewas levert geld op, het grootste gedeelte, namelijk het stro heeft weinig waarde. We gaan kijken naar een opwaardering van dit materiaal. 

Juist dit stro heeft een rijke historie in onze provincie, de zilte kleigrond is uitermate geschikt voor het verbouwen van granen. In Bad Nieuweschans staat de oude strokarton fabriek nog vier overeind, echter wordt tegenwoordig oud papier als grondstof gebruikt. Het proces van de grondstof stro naar het product karton nemen we mee als uitgangspunt in ons materiaalexperiment. Vanuit de nieuw verkregen materiaaleigenschappen en behoefte van regionale eindgebruikers kijken we naar een nieuw product.

Hoe vind je het om te werken met het lokale waardeketenmodel van HoD?
De lokale Maakplaats is een netwerk waarin verschillende disciplines samenwerken om te komen tot een lokale en duurzame productieketen. Door lokaal circulaire producten te ontwikkelen met Wadden-specifieke grondstoffen, creëren we een duurzame en lokale maakindustrie. Het netwerk rondom deze Maakplaats wordt steeds groter waardoor de producten steeds meer relevantie lijken te krijgen. Scholen denken mee in het proces, sociale werkplaatsen bieden productiemogelijkheden, beleidsmakers zien de relevantie en wij als ontwerpers mogen een bescheiden rol spelen in deze waardevolle keten.

Wat hoop je te bereiken?
Door een gebruiksproduct te creëren uit een bestaande reststroom te koppelen aan een vraag vanuit de markt, zien we kansen om een goed gegrond product neer te zetten. Door de productie ambachtelijk te houden en kritisch te zijn op het productieproces pogen we een volledig duurzaam product neer te kunnen zetten, dat door lokale handen gemaakt kan worden. Door producten te creëren met een relevantie en herkenning waar een ieder achterstaat, vertellen we samen het verhaal en kunnen we samen trots zijn. Dit uit zich op korte termijn tot hernieuwde waardering voor de omgeving. Op langere termijn zouden we een kleine bijdrage kunnen doen aan de lokale werkgelegenheid. 

Welke elementen uit het Waddengebied gebruik je als inspiratie?
Het grootschalige open landschap is wonderschoon, met markante kwelderwallen, statige akkerbouwbedrijven, vruchtbare kleigrond, weidse uitzichten en slingerende maren. Qua geografie is het een groot spektakel van lijnen, structuren en patronen, in een open landschap. Met de herkenbare gewassen, regionale grondstoffen en de oude ambachten. Het gebied biedt daarom letterlijk (en figuurlijk) ruimte voor inspiratie. Deze visuele patronen zullen een rol gaan spelen in het ontwerp.

Foto door: Janna Bathoorn